Produkty oferowane przez LuCasco:

Ubezpieczenia komunikacyjne (floty, indywidualne)

Ubezpieczenia mienia (budynki, maszyny, sprzęt elektroniczny)

Ubezpieczenia OC (delikt/kontrakt, zawodowe)

Ubezpieczenia osobowe (grupowe na życie, zdrowotne)

Gwarancje ubezpieczeniowe (wadium, należyte wykonanie, wady/usterki),

Ubezpieczenia specjalistyczne (CAR/EAR, D&O, CYBER)

Kredyty i Leasing

Koszty /wynagrodzenie: Obsługa brokera jest bezpłatna i bezkosztowa.

Wynagrodzenie tzw. kurtaż, jest wypłacany brokerowi przez ubezpieczyciela.

Zawód ten powołany został w celu zniwelowania dysproporcji sił pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczonym. Ustawa sformułowana została w sposób gwarantujący Ubezpieczonemu brak możliwości podwyższenia składki przez zakład ubezpieczeń w przypadku obsługi przez brokera.