logo

O Lucasco Broker

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze Klienta, przejmujemy pełną odpowiedzialność za ochronę ubezpieczeniową. Dysponujemy profesjonalnym systemem informatycznym administracji polis, sprawujemy nadzór nad terminami płatności składek, a także monitorujemy wszelkie zgłoszenia.

Produkty oferowane przez LuCasco:

Ubezpieczenia komunikacyjne (floty, indywidualne)

Ubezpieczenia mienia (budynki, maszyny, sprzęt elektroniczny)

Ubezpieczenia OC (delikt/kontrakt, zawodowe)

Ubezpieczenia osobowe (grupowe na życie, zdrowotne)

Gwarancje ubezpieczeniowe (wadium, należyte wykonanie, wady/usterki),

Ubezpieczenia specjalistyczne (CAR/EAR, D&O, CYBER)

Kredyty i Leasing

Koszty /wynagrodzenie: Obsługa brokera jest bezpłatna i bezkosztowa.

Wynagrodzenie tzw. kurtaż, jest wypłacany brokerowi przez ubezpieczyciela.

Zawód ten powołany został w celu zniwelowania dysproporcji sił pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczonym. Ustawa sformułowana została w sposób gwarantujący Ubezpieczonemu brak możliwości podwyższenia składki przez zakład ubezpieczeń w przypadku obsługi przez brokera.

Rola brokera.

Korzyści płynące ze współpracy:

giełda
  • Broker ubezpieczeniowy jest zarówno pełnomocnikiem jak i doradcą klienta, działa w interesie i na rzecz ubezpieczającego, a nie zakładu ubezpieczeń.
  • Znacznie odciąża klienta w procesie zarządzania polisami i ich obsługą.
  • Rola brokera nie ogranicza się do pośrednictwa w zawarciu umowy ubezpieczenia, ale obejmuje również przeprowadzenie analizy, doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem, szkolenia z obsługi polisy i wsparcie w likwidacji szkody.
  • Obsługa ryzyka przez brokera zwykle powoduje znaczne obniżenie składki ubezpieczeniowej. Jego znajomość rynku, produktów ubezpieczycieli, możliwych rozwiązań pozwala na wynegocjowanie korzystnych warunków i stawek.
  • Działalność brokerów wymaga specjalnych egzaminów oraz pozwolenia KNF, w praktyce oznacza to jego ogromną wiedzę na temat rynku ubezpieczeń co bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi oraz zawartych polis za jego pośrednictwem. Dla porównania ilość agentów w Polsce to blisko 92 tyś., natomiast brokerów jedyne 1367 (stan na koniec roku 2017, wg. Polskiej Izby Ubezpieczeń).

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z nami

881 070 080