1

Audyt / ocena ryzyka

Identyfikujemy i analizujemy ryzyko ubezpieczeniowe, ustalamy potrzeby. W trakcie audytu dokonywana jest wizja lokalna oraz przekazanie dokumentów księgowych i polis.

2

Analiza

Na podstawie zebranych informacji nasi specjaliści przeprowadzą ocenę aktualnego programu ubezpieczeniowego oraz zestawiamy ze stanem faktycznego posiadania majątku.

3

Zapytania ofertowe / wnioski

Przygotujemy wnioski i zapytania ofertowe uwzględniając potrzeby oraz zakres działalności. Dokonamy opisu przedmiotu ubezpieczeń, zakresu i wartości. Zapytanie zostanie przesłane do towarzystw ubezpieczeniowych / banków. Na tym etapie może okazać się niezbędne uzupełnienie informacji oraz podpisanie stosownych wniosków, oświadczeń oraz uzupełnienie dokumentów

4

Rekomendacja / wybór dostawców

Polega na podpisaniu polis, ewentualnym szkoleniu pracowników delegowanych do współpracy z LuCasco, szkoleniu informacyjnym przy wdrożeniu ubezpieczeń pracowniczych oraz wypracowaniu wszelkich innych założeń współpracy.

5

Wdrożenie programu

Przygotujemy wnioski i zapytania ofertowe uwzględniając potrzeby oraz zakres działalności. Dokonamy opisu przedmiotu ubezpieczeń, zakresu i wartości. Zapytanie zostanie przesłane do towarzystw ubezpieczeniowych / banków. Na tym etapie może okazać się niezbędne uzupełnienie informacji oraz podpisanie stosownych wniosków, oświadczeń oraz uzupełnienie dokumentów.

6

Monitoring / obsługa

W porozumieniu z klientem będziemy monitorować przebieg programu pod kątem zmian dotyczących posiadanego majątku, zaistnienia dodatkowych ryzyk w związku z rozszerzeniem działalności i idących za tym kolejnych potrzeb ubezpieczeniowych. W razie szkód przeprowadzimy przez proces zgłoszenia oraz wesprzemy w ewentualnym procesie reklamacyjnym. Poinformujemy o kończących się polisach oraz terminach płatności.